A, B és C kategóriás hajóvezetői tanfolyam

_MG_5251

AKKREDITÁLT KÉPZÉS Engedély száma: UVH/HF/NS/B/2927/1/2011. Programakkreditációs lajstromszám: PLB-1627

A, B ÉS C KATEGÓRIÁS HAJÓVEZETŐI TANFOLYAM

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM:

2017. február 6-tól

(tervezett gyakorlati, egyben utolsó vizsga időpont: 2017. március  közepe)

Jelentkezés: annoship@gmail.com

A tanfolyam elvégzése feltétel a hatósági vizsgára történő jelentkezéshez!

A sikeres vizsgázók jogosultak a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet szerinti hajók, illetve kötelékek vezetésére, illetve azokon hajóparancsnoki szolgálat ellátására, továbbá kormányosi feladatok ellátására.

Az  “A”  és „B” kategóriájú hajóvezetői képesítés jogosít:

 

“…Az  „B” kategóriájú hajóvezetői képesítés belvízen hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére….”

 

A „C” kategóriájú hajóvezetői képesítés jogosít:

“…a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására magányosan közlekedő hajón [kivéve a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet mellékleteként kiadott Szemleszabályzat (a továbbiakban: Szemleszabályzat) 23.12.1 cikkében meghatározott 4. vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett termes személyhajón és a 2. vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett kabinos személyhajón], valamint a Szemleszabályzat 23.11 cikk 3. pontjában meghatározott köteléken, amelyet a hajózási hatóság a képesítő okmányba jegyez. A kötelék gépnélküli hajói közé kell számítani azt a kötelékben továbbított géphajót is, amelyen a gépi hajtás nem üzemel és a kormányzásban sem vesz részt; vontatott kötelék esetében a vontatható hajók száma megegyezik a tolt kötelék gépnélküli hajóinak számával;…”

az alábbi hajókon hajóparancsnoki szolgálat ellátására, az az önálló vezetésre:

Önjáró teherhajók;

Tolóhajó + max.4 bárka, illetve önjáró hajó + max 3 bárka;

Termes személyhajók 600 főig;

Kabinos személyhajók 50 fekhelyig

 

A vizsgára bocsátás feltételei:

a) betöltött 21. életév;

b) fedélzeti szolgálatban szerzett négy év gyakorlat

ba) amelyből legalább két évet matróz vagy magasabb szintű szolgálatban kell megszerezni,

bb) amely a legalább kormányosként szerzett gyakorlat időtartamával csökken, amely csökkenés azonban összességében nem haladhatja meg az egy évet,

bc) amely a képzés időtartamával csökken, ha a teljes gyakorlatot jóváhagyott képzés részeként szerezték, amely csökkenés azonban nem haladhatja meg a két évet,

bd) amely a megszerzett gyakorlati idő felével, de legfeljebb egy évvel csökken, ha a gyakorlatot részben tengeri hajón fedélzeti szolgálatban vagy belvízi hajón gépész munkakörben szerezték,

be) amelynek 30%-át 12 főnél több utas szállítására engedélyezett vitorlás hajón kell megszerezni, ha a vizsga vitorlás hajó vezetésére is kiterjed.

Az időalap kiszámításánál a ba)-bd) alpontokban meghatározott kedvezményeket figyelembe kell venni.

bb)-bd) alpontokban meghatározott gyakorlati idő kedvezmények nem vonhatók össze.

c) jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt eredményes részvétel igazolása;

d) ”B” kategóriájú hajóvezetői vizsga esetében II. szintű vonalvizsga-bizonyítvány, amely a belvizek bármely vízterületére vonatkozóan került kiállításra; „A” kategóriájú hajóvezetői vizsga esetében III. szintű vonalvizsga-bizonyítvány. A vonalvizsga a hajóvezetői vizsga részeként is letehető, de annak eredményes befejezése feltétele a hajóvezetői vizsga egyes tárgyaiból teendő vizsgák megkezdésének;

e) belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés.

2. A „C” kategóriájú hajóvezetői vizsgára bocsátás feltételei:

a) betöltött 21. életév;

ba) jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt igazolt részvétel, valamint legalább matróz szolgálatban eltöltött két év fedélzeti gyakorlat, vagy

bb) hajózási képzést nyújtó felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, valamint legalább matróz szolgálatban eltöltött 18 havi fedélzeti gyakorlat, vagy

bc) érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, valamint legalább matróz szolgálatban eltöltött 21 havi fedélzeti gyakorlat;

c) belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés;

d) II. szintű vonalvizsga-bizonyítvány, amely a Duna és vízrendszere valamely vízterületére vonatkozóan került kiállításra. A vonalvizsga a hajóvezetői vizsga részeként is letehető, de annak eredményes befejezése feltétele a hajóvezetői vizsga egyes tárgyaiból teendő vizsgák megkezdésének;

e) vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés megszerzéséhez vitorlás kishajó-vezetői (hivatásos) képesítés és 12 havi fedélzeti szolgálatban szerzett gyakorlat szükséges olyan vitorlás nagyhajón vagy vitorlás kishajón, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték;

f) szolgálati célú hajóvezetői vizsga további feltétele: szolgálati célú kisgéphajó-vezetői bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi meghajtású kereskedelmi vagy szolgálati nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat.

Gyakorlati idők számítása:

Belvízi hajózási képesítések esetén a vizsgák feltételeként meghatározott gyakorlati időként az indulási és érkezési kikötő között úton lévő hajón szolgálatban töltött – hajós szolgálati könyvben igazolt – időtartamot kell figyelembe venni oly módon, hogy

a) 12 hónap gyakorlat 180 nap gyakorlati idővel teljesíthető,

b) belvízi hajózásban 365 egymást követő napon belül legfeljebb 180 nap gyakorlati idő vehető figyelembe,

c) a tengeri, partmenti vagy halászhajózásban 250 nap gyakorlati idő számítható 12 hónap gyakorlati időnek,

d) a hajó karbantartási, telelési és várakozási ideje 60 nap időtartamig szolgálatban töltött időnek számít,

e) úszómunkagép-vezető vizsgánál a gyakorlati időbe be kell számítani az úszómunkagép munkavégzési és a munkaterületre beállási és kiállási, valamint az úszómunkagép különböző módjai közti átállási és javítási időszakának tartamát.

 

Helyszín:

Kalóztanya (ex: MHRT Gyöngyös vontatóhajó) Budapest, RSD Gubacsi híd soroksári hídfőjénél

A képesítés megszerzésének feltételei (elméleti és gyakorlati vizsgák):

 1. Hajózási Szabályzat;
 2. Hajóvezetéstan;
 3. Hajózási földrajz-vízrajz meteorológia;
 4. Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan;
 5. Kereskedelmi és rakodástechnikai ismeretek;
 6. Jogi ismeretek;
 7. Elsősegélynyújtás, környezet és tűzvédelmi ismeretek;
 8. ADN szabályzat;
 9. Hajóradar ismeretek;
 10. Hajózási képesítésekről szóló rendelet;
 11. Szakmai német nyelvismeret;
 12. Gyakorlat

 

Tanfolyam menete:

–        3 egymást követő héten, hétköznapokon napi 8 tanóra (15 napon keresztül 8-8 egyenként 45 perces tanóra 8:30-tól 15:45-ig)

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:

annoship@gmail.com

Kozsdi Béla +36 20 417 6830

A jelentkezéssel egy időben, illetve külön megállapodás hiányában a tanfolyam első napján a tanfolyam díját meg kell fizetni, ami 350 000;-Ft (ÁFA mentes)

(A részvételi díj a teljes tantermi oktatás vonatkozásában került megállapításra, vizsgatantárgyak alóli mentességek esetén az csökkenhet. Nem tartalmazza a hatósági vizsgadíjakat)

Különleges kedvezmény:

A hajóvezetői tanfolyamon teljes értékű ADN (kombinált száraz-és tartályhajós) képzést adunk ajándékba!